Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Metody objawowo-termiczne

Metody objawowo-termiczne (termiczno-objawowe) polegają na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących w organizmie kobiety, które świadczą o fazie cyklu, a tym samym o płodności. Jest wiele odmian metody objawowo-termicznej. Jednak w każdej z nich mierzy się temperaturę ciała oraz dokonuje obserwacji śluzu i/lub badania szyjki macicy.


Wyróżnia się następujące metody objawowo-termiczne:

Zapisz się na internetowy kurs NPR- metoda podwójnego sprawdzania (metoda angielska lub metoda podwójnej kontroli), która pozwala wyznaczyć w cyklu kobiety początek i koniec fazy płodności. Wymaga ona obserwacji minimum 2 głównych objawów: podstawowej temperatury ciała, śluzu szyjkowego lub szyjki. Do wyznaczania początku fazy płodności stosuje się również obliczenia, w których uwzględnia się długość kilku lub kilkunastu ostatnich cykli. Metoda obejmuje również wskazówki interpretacji dla niepełnych obserwacji i dla cykli odbiegających od normy.
- metoda Rötzera (metoda niemiecka), w której analizuje się i interpretuje łącznie obserwacje śluzu szyjkowego i pomiary temperatury (i ewentualnie badania szyjki macicy jako uzupełnienie). Wykorzystuje ona własne karty obserwacyjne, oznaczenia oraz zasady i reguły ich interpretacji. Na jej podstawie powstała uproszczona, metoda angielska.
- metoda Kippleyów (metoda amerykańska), która podaje różną efektywność (antykoncepcji) w zależności od zastosowania mniej lub bardziej restrykcyjnych kryteriów rozpoznawania faz płodności. Sugeruje wybór kryteriów zależnie od ważności powodów odkładania momentu poczęcia dziecka.
- metoda Kramarek (metoda polska), która pozwala określić okres niepłodności i płodności na podstawie podstawowej temperatury ciała, obserwacji śluzu i obliczeń z danych z ostatnich 6-12 cykli kobiety.

Wszystkie metody objawowo-termiczne pozwalają określić fazy płodności i niepłodności w cyklu kobiety. Na ich podstawie nie można wyznaczyć dokładnego momentu owulacji, ale można ten moment wskazać w przybliżeniu, a tym samym ułatwić poczęcie dziecka. :)

(zobacz: Karty obserwacji cyklu do pobrania)

Masz wątpliwości lub pytanie dotyczące NPR? Zadaj je na Forum Naturalnego Planowania Rodziny.