Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Badania w 33 - 37 tygodniu ciąży

Między 33 a 37 tygodniem ciąży po raz kolejny przeprowadzane jest badanie USG. Kobietom w ciąży przysługuje również szereg innych świadczeń profilaktycznych.


Między 33 a 37 tygodniem ciąży kobieta powinna uzyskać następujące świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną:*
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie położnicze zewnętrzne (w tym ocena wysokość dna macicy).
3. Ocena wymiarów miednicy.
4. Badanie ginekologiczne (we wzierniku i zestawione).
5. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
6. Ocena czynności serca płodu.
7. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
8. Badanie piersi.
9. Pomiar masy ciała.
10. Ocena ruchliwości płodu.
11. Ocena ryzyka ciążowego.
12. Propagowanie zdrowego stylu życia.
13. Przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.
14. W przypadku opieki sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - obowiązkowa konsultacja lekarza ginekologa.

Badania diagnostyczne i konsultacja medyczne przysługujące kobiecie w 33-37 tygodniu ciąży:*
1. Morfologia krwi.
2. Badanie ogólne moczu.
3. VDRL.
4. Antygen HBs.
5. Aminotransferazy.
6. Przeciwciała anty-HIV (u kobiet w okresie ciąży z podwyższonym ryzykiem po uprzednim uzyskaniu zgody - z poradą przed pobraniem krwi i po uzyskaniu wyniku).
7. Badanie ultrasonograficzne (USG).
8. Konsultacja lekarza stomatologa z oceną stanu zdrowia uzębienia liczbą PUW-z, stanu przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Kontynuacja edukacji prozdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia odpowiedniej diety i higieny jamy ustnej matki i dziecka.

UWAGA! Przez lekarza prowadzącego mogą być zalecone również inne badania, jeśli uzna on, iż są one konieczne.

Zobacz też: Badania w 38-39 tygodniu ciąży.

* Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dz. U. 2004 nr 276 poz. 2740. Załącznik nr 1).