Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Źródła zarażenia toksoplazmozą

Toksoplazmoza rozwija się u człowieka, gdy zarazi się on pierwotniakiem Toxoplasma gondii. Może to nastąpić na wiele różnych sposobów. Nie tylko przez kontakt z zarażonymi kotami, ale również przez spożywanie niewłaściwie przygotowanych dań, niewłaściwą higienę rąk itp.


Toxoplasmą gondii człowiek może zarazić się przez:

SUROWE LUB PÓŁSUROWE MIĘSO
- spożycie surowego i półsurowego mięsa zwłaszcza wieprzowiny, jagnięciny lub dziczyzny zawierającego cysty tkankowe,
- ręce, które miały kontakt z niedogotowanym mięsem w trakcie jego przygotowywania,
- ponowne wykorzystanie nieumytych (lub niedomytych) po surowym mięsie noży, desek do cięcia i innych naczyń,

KAŁ KOTA
- ręce zanieczyszczone ziemią lub piaskiem zawierającym oocysty (np. w piaskownicy, pracując w ogrodzie, albo sprzątając kuwetę zarażonego kota),
- spożycie produktów (np. warzyw, owoców) zanieczyszczonych oocystami (produktów, które zostały niedokładnie umyte i nie podlegały obróbce termicznej np. gotowanie, smażenie przez minimum 20 minut w temperaturze co najmniej 60'C lub głębokie mrożenie),
- kontakt z zarażonym zwierzęciem,

INNYCH NOSICIELI
- przetaczanie krwi uzyskanej od osób zarażonych,
- transplantację narządów pochodzących od osób zarażonych,
- przenikanie pierwotniaków (tachyzoitów) od matki przez łożysko do płodu,
- uszkodzoną skórę lub błony śluzowe, dospojówkowo podczas pracy z materiałem zakaźnym.

Przeczytaj Jak chronić się przed toksoplazmozą?