Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Badania profilaktyczne w ciąży

W okresie ciąży kobieta znajduje się pod szczególną opieką zdrowotną. Przysługują jej bezpłatne świadczenia profilaktyczne oraz badania diagnostyczne i konsultacje medyczne. Powinny być one zlecane lub wykonywane przez lekarza prowadzącego ciążę lub położną.


Wykaz bezpłatnych świadczeń profilaktycznych, działań w zakresie promocji zdrowia, badań diagnostycznych oraz konsultacji medycznych znajduje się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dz. U. 2004 nr 276 poz. 2740).*

Zgodnie z tym rozporządzeniem wyróżnione są następujące terminy badań:
- do 10 tygodnia ciąży,
- 11-14 tydzień ciąży,
- 15-20 tydzień ciąży,
- 21-26 tydzień ciąży,
- 27-32 tydzień ciąży,
- 33-37 tydzień ciąży,
- 38-39 tydzień ciąży,
- 40-41 tydzień ciąży.

* Rozporządzenie obowiązujące (aktualne na dzień: 30.05.2009).
* Wiek ciąży liczy się od dnia ostatniej miesiączki, czyli w praktyce ciąża rozpoczyna się około 14 dni przed momentem zapłodnienia (zobacz: Jak liczyć wiek ciąży?).