Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Interpretacja wyników Toxoplazma IgG ilościowo

Badanie w kierunku toksoplazmozy Toxoplazma IgG ilościowo wskazują ilość przeciwciał IgG w surowicy krwi. Na podstawie ich ilości można stwierdzić aktualnie trwające zakażenie toksoplazmozą lub jej przebycie w przeszłości.

W badaniu na toksoplazmozę Toxoplazma IgG ilościowo podawany jest wynik w surowicy w jednostkach IU/ml. Na jego podstawie można stwierdzić, czy kobieta chorowała już toksoplazmozę i uodporniła się na pierwotniaka.Interpretacja wyników Toxo IgG ilościowo

0 - 6,4 IU/ml - wynik ujemny (negativ)
6,5 - 8 IU/ml - wynik wątpliwy (greyscale)
powyżej 8 IU/ml (do 300 jednostek przeciwciał w surowicy) - wynik dodatni (positiv)

Bardziej rygorystyczna interpretacja wyników:
0 - 4 IU/ml - wynik ujemny
4 - 8 IU/ml - wynik wątpliwy
powyżej 8 IU/ml - wynik dodatni

Wynik powyżej 300 jednostek przeciwciał IgG może oznaczać niedawne lub trwające zakażenie.

Interpretacja wyników uzyskanych w badaniach metodą Eclia, Elecsys
(Badania metodą Eclia to test IV generacji, który wykrywa przeciwciała metodą elektrochemiluminescencyjną. Wiarygodność badań jest porównywalna z metodą Elisa*)
0 - 1 IU/ml - ujemny
1 - 30 IU/ml - wątpliwy
powyżej 30 IU/ml - dodatni

Jeśli masz wynik IgG dodatni (pozytywny) oznacza to, że przechodziłaś już zakażenie i posiadasz przeciwciała, dzięki którym jesteś obecnie odporna na toksoplazmozę. Jeśli wynik badań Toxoplazma IgM jest dodatni (pozytywny), koniecznie skontaktuj się ze swoim lekarzem, bo najprawdopodobniej właśnie w tym momencie jesteś chora. Wówczas nie jest wskazane, aby starać się o dziecko.
Tymczasem jeśli wynik badania Toxoplazma IgM jest ujemny (negatywny) to możesz być spokojna, bo posiadasz przeciwciała, dzięki którym Ty jesteś odporna na ponowne zakażenie, a Twój płód jest bezpieczny.

Jeśli masz wynik IgG ujemny (negatywny) wówczas oznacza to, że nigdy nie miałaś styczności z toksoplazmozą. Jeśli planujesz zostać mamą i starasz się o dziecko koniecznie podejmij wszelkie kroki, aby uniknąć zakażenia. Musisz być bardzo ostrożna aż do momentu urodzenia dziecka. Wskazane jest, abyś co jakiś czas wykonywała badania kontrolne Toxoplazma IgM, które mogą ujawnić Twoje późniejsze zarażenie pierwotniakiem.

Aby mieć pewność diagnozy dobrze jest równocześnie z badaniami Toxoplazma IgG przeprowadzić Toksoplazmoza - badania.

* Metoda Elisa to test immunoenzymatyczny wykrywający swoiste immunoglobuliny A, M i G. Wynik wyrażany jest w jednostkach międzynarodowych IU lub w absorbancjach,
Metoda OIF określa odczyn immunofluorescencji (zawartość przeciwciał IgG w IU i w mianie).
Metoda ISAGA to aglutynacja immunoabsorpcyjna, która wykrywa swoiste IgA i IgM. Trudne do wykonania są badania mikroskopowe płynu mózgowo-rdzeniowego, szpiku lub limfy z węzłów chłonnych (barwienie Giemsy).