Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Cytomegalia - źródła zakażenia

Cytomegalia rozwija się u człowieka, gdy
- do jego organizmu przeniknie cytomegalowirus (CMV),
- reaktywuje się wirus bytujący w organizmie po przebytej wcześniej chorobie.

Zakażenie pierwotne

Przeniknięcie nowego cytomegalowirusa może nastąpić poprzez kontakt z płynami ustrojowymi i wydzielinami chorego człowieka. Źródłem zakażenia może więc być kontakt z:
- krwią,
- śliną,
- łzami,
- potem,
- moczem,
- stolcem,
- pokarmem kobiecym,
- wydzieliną szyjki macicy
- oraz nasieniem zarażonej osoby.

Do zakażenia może dojść na drodze oddechowej, ale również jest to możliwe przez:
- kontakty seksualne,
- zakażenie drogą wertykalną z matki na płód w trakcie ciąży i porodu,
- przetoczenie krwi zakażonej wirusem,
- przeszczep szpiku kostnego lub narządów zakażonych wirusem.

W przypadku noworodków (około 1% wszystkich noworodków jest zakażonych wirusem CMV) najczęściej źródłem zakażenia jest wirus bytujący w drogach rodnych matki. Do zakażenia dochodzi w czasie ciąży lub podczas porodu.

Reaktywacja wirusa

U dorosłych, którzy chorowali już na cytomegalię zakażenie może mieć charakter nawrotowy. Taka sytuacja występuje w przypadku nadkażenia nowym szczepem wirusa lub reaktywacji wcześniej bytującego wirusa - szczególnie w warunkach osłabienia odporności organizmu. Z tego względu do grupy ryzyka należą:
- chorzy na AIDS, zakażeni wirusem HIV,
- osoby leczone lekami immunosupresyjnymi (m.in. biorcy organów),
- osoby po chemioterapii.