Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Toksoplazmoza - badania na toksoplazmozę

Badania na toksoplazmozę (w kierunku toksoplazmozy) (czyli toxoplazma IgG ilościowo i toxoplazma IgM ilościowo) to jedne z pierwszych badań, jakie powinna wykonać kobieta planująca poczęcie dziecka. Badania te należy powtarzać w trakcie ciąży tylko wtedy, gdy nigdy nie chorowało się na tą chorobę.

W pierwszym badaniu na toksoplazmozę pobierane są z żył dwie próbki krwi - do badań serologicznych Toxoplazma IgG ilościowo oraz Toxoplazma IgM ilościowo. W ten sposób oznaczane są w surowicy krwi miana przeciwciał IgG i gM, które są wytwarzane przez organizm człowieka broniący się przed pasożytem.

Badanie Toxoplazma IgG ilościowo pozwala stwierdzić, czy kobieta kiedykolwiek chorowała już na toksoplazmozę. Przeciwciała IgG (późne) pojawiają się w krwi od drugiego do czwartego tygodnia od zarażenia. Przez kolejne 2-4 miesiące ich poziom szybko wzrasta. Później ich ilość we krwi powoli spada. Gdy utrzymują się one na stałym poziomie oznacza to, że zakażenie miało miejsce w przeszłości. Przeciwciała IgG są obecne we krwi przez całe życie i chronią go przed ponownym zarażeniem.
Badanie Toxoplazma IgM ilościowo pozwala stwierdzić, czy kobieta nie jest aktualnie chora na toksoplazmozę. Przeciwciała IgM (wczesne) pojawiają się w krwi człowieka już w pierwszym tygodniu od zarażenia. W ciągu kolejnych czterech tygodni ich poziom spada, później spada i pozostaje na niskim poziomie przez około 3 miesiące.

Ogólna interpretacja wyników badań na toksoplazmozę


Gdy IgG jest dodatnie (+) i IgM jest dodatnie (+) oznacza to, że Toksoplazma gondii atakuje. Jeśli są objawy należy rozpocząć leczenie, gdy ich nie ma wskazane jest powtórzenie badań po 3 tygodniach.
Gdy IgG jest dodatnie (+) a IgM jest ujemne (-) oznacza to, że wcześniej chorowałaś już na toksoplazmozę i obecnie jesteś odporna na wywołującego ją pierwotniaka. Jeśli IgG jest znacznie podwyższone wówczas również wskazane jest powtórzenie badań po 3 tygodniach. Gdy poziom przeciwciał będzie taki sam nie trzeba podejmować dalszego leczenia, ani po raz kolejny wykonywać badań.

Gdy IgG jest ujemne (-) i IgM jest ujemne (-) oznacza to, że nigdy nie zetknęłaś się z pasożytem Toxoplasma gondii i nie masz na niego odporności. W przypadku, gdy się zarazisz zachorujesz na toksoplazmozę. Gdy jesteś w ciąży wskazane jest powtarzanie badań w celu jak najszybszego wykrycia choroby i rozpoczęcia leczenia.
Gdy IgG jest ujemne (-) a IgM jest dodatnie (+) oznacza to, że wynik jest nieswoisty i konieczne jest powtórzenie badań za trzy tygodnie. Jeśli wynik pozostanie taki sam wówczas nie trzeba podejmować leczenia (ciężarna seronegatywna), ale wskazana jest kontrola za trzy miesiące.
Normy określania wyniku jako ujemnego (-) lub dodatniego (+) znajdziesz w:
- Interpretacja wyników Toxoplazma IgM
- Interpretacja wyników Toxoplazma IgG

Jak przygotować się do badań na toksoplazmozę?

Do badań na toksoplazmozę nie musisz się specjalnie przygotowywać.

Kiedy najlepiej zrobić badania na toksoplazmozę?

Badania na toksoplazmozę najlepiej jest zrobić jeszcze przed poczęciem dziecka. Możesz je wykonać o dowolnej porze dnia (rano, w południe, a nawet wieczorem czy w nocy) i w każdym dniu cyklu.
Kolejne badania są wskazane tylko wtedy, gdy wyniki pierwszych badań pokażą, że nigdy nie chorowałaś na tę chorobę. Najczęściej zalecane są co 3 tygodnie - 3 miesiące.

Koszt badań na toksoplazmozę

Badania na toksoplazmozę niestety nie są obecnie* refundowane i trzeba za nie zapłacić samemu. Łączny koszt badań Toxoplazma IgG ilościowo i Toxoplazma IgM ilościowo to około kilkadziesiąt złotych (np. w Luxmedzie Toxo IgG ilościowo kosztuje 24,50 zł, a Toxo IgM 24,50 zł*).
* aktualne na 2008 r.

Comments :

Ile się czeka na wyniki badań

Ile się czeka na wyniki badań przeciwko toksoplazmozie?