Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Badania w 11 - 14 tygodniu ciąży

Jeśli nie było wcześniej wskazań do wykonania badania USG, lekarz prowadzący powinien zalecić ich wykonanie między 11 a 14 tygodniem ciąży. Dodatkowo w tym czasie kobieta powinna otrzymać szereg innych bezpłatnych świadczeń profilaktycznych.


Między 11 a 14 tygodniem ciąży kobieta podczas wizyty u lekarz lub położnej powinna uzyskać następujące świadczenia profilaktyczne:*
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie ginekologiczne (we wzierniku i zestawione).
3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
4. Pomiar masy ciała.
5. Ocena ryzyka ciążowego.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia.Między 11 a 14 tygodniem ciąży kobieta powinna mieć przeprowadzone profilaktyczne badanie diagnostyczne ultrasonograficzne (USG) i uzyskać konsultację medyczną w tym zakresie.*

UWAGA! Przez lekarza prowadzącego mogą być zalecone również inne badania, jeśli uzna on, iż są one konieczne. Przykładowo jeśli wcześniej nie były wykonane badania profilaktyczne do 1o tygodnia ciąży jak grupa krwi i Rh, morfologia krwi czy badanie moczu.

Zobacz też: Badania w 15-20 tygodniu ciąży.

* Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dz. U. 2004 nr 276 poz. 2740. Załącznik nr 1).