Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Badania do 10 tygodnia ciąży

Kobiecie w ciąży przysługuje szczególna opieka zdrowotna. W ciągu pierwszych 10 tygodni ciąży, czyli do około połowy trzeciego miesiąca ciąży obejmuje ona bezpłatne świadczenia profilaktyczne, działania w zakresie promocji zdrowia, badania diagnostyczne i konsultacje medyczne.


Do 10 tygodnia ciąży kobieta powinna uzyskać następujące świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza lub położną:*
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie ginekologiczne (we wzierniku i zestawione).
3. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
4. Ocena wydzieliny pochwowej (test z KOH).
5. Badanie cytologiczne.
6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
7. Badanie piersi.
8. Pomiar wysokości ciała.
9. Pomiar masy ciała.
10. Indeks masy ciała.
11. Ocena ryzyka ciążowego.
12. Propagowanie zdrowego stylu życia.
13. W przypadku opieki sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - obowiązkowa konsultacja lekarza ginekologa.Badania diagnostyczne i konsultacja medyczne przysługujące kobiecie w ciąży do 10 tygodnia:*
1. Grupa krwi i Rh (jeżeli nie wykonano przed ciążą).
2. Przeciwciała odpornościowe (Odczyn Coombsa).
3. Morfologia krwi.
4. Badanie ogólne moczu.
5. Badanie poziomu glukozy we krwi na czczo.
6. VDRL.
7. Przeciwciała anty-HIV (u kobiet w okresie ciąży z podwyższonym ryzykiem po uprzednim uzyskaniu zgody - z poradą przed pobraniem krwi i po uzyskaniu wyniku) oraz oznaczenie przeciwciał anty-HIV u partnera ciężarnej po uprzednim uzyskaniu zgody.
8. Konsultacja lekarza dentysty z oceną stanu uzębienia liczbą PUW-z, stanu przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Edukacja prozdrowotna w zakresie zdrowia jamy ustnej matki i wpływu diety na prawidłowy rozwój narządu żucia u dziecka. Profilaktyka indywidualna.

Zobacz też: Badania w 11-14 tygodniu ciąży.

* Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dz. U. 2004 nr 276 poz. 2740. Załącznik nr 1).