Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Morfologia krew EDTA i surowica - zakres referencyjny

Po wykonaniu badania morfologii krwi porównuje się wyniki z zakresem referencyjnym (normami). Na tej podstawie można wykryć nieprawidłowości i diagnozować choroby, które je wywołały.

Hematologia

Zakres referencyjny morfologii - morfologia analizator 5 diff
Krwinki białe (WBC) 6-11 mln/μl
Krwinki czerwone (RBC) 3700-6000 mln/ul
Hemoglobina 10,5-13,5 g/dl
Hematokryt 33-40 %
MCV 74-89 fl
MCH 24-30 pg
MCHC 31-35 g/dl

Liczba neutrocytów 0,7-4,4 mln/μl
Liczba limfocytów 2,4-11 mln/μl
Liczba monocytów 0,3-1,7 mln/μl
Liczba eozynocytów 0-0,7 mln/μl
Liczba bazocytów 0-0,2 mln/μl% neutrocytów 10-35 %
% limfocyty 45-70 %
% monocyty 2-15 %
% eozynocyty 0-7 %
% bazocyty 0-2 %
Płytki krwi 150-450 mln/μl
PDW 12-20 fl
MPV 8-12 fl
P-LCR <25%

Biochemia podstawowa

Zakres referencyjny morfologii - materiał surowica
Mocznik 8,6-40,6 mg/dl
Kreatynina 0,2-0,4 mg/dl
Żelazo 43-184 μg/dl
Białko ostrej fazy - CRP <0,50 mg/dl
Transferyna 200-360 mg/dl
Saturacja transferyny 20-50 %

Wyniki badań w każdym przypadku należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.