Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Badania w 27 - 32 tygodniu ciąży

Podczas trwania całej ciąży kobieta otoczona jest szczególną opieką. Między 27 a 32 tygodniem ciąży przeprowadzanych jest wiele profilaktycznych badań, w tym badanie na przeciwciała odpornościowe.


Między 27 a 32 tygodniem ciąży kobieta podczas wizyty u lekarz lub położnej może liczyć na następujące świadczenia profilaktyczne:*
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie ginekologiczne (we wzierniku i zestawione) oraz ocena wysokości dna macicy.
3. Ocena pH wydzieliny pochwowej.
4. Ocena czynności serca płodu.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
6. Pomiar masy ciała.
7. Ocena ryzyka ciążowego.
8. Promowanie zdrowego stylu życia.
9. Przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.

Między 27 a 32 tygodniem ciąży kobieta powinna mieć przeprowadzone następujące profilaktyczne badanie diagnostyczne:*
1. Morfologia krwi.
2. Badanie ogólne moczu.
3. Przeciwciała odpornościowe.
4. Badanie poziomu glukozy we krwi na czczo i 2 godz. po podaniu doustnym 75g glukozy (w przypadku nieprawidłowego testu z 50g glukozy). W przypadku występowania wskazań - podanie globuliny anty-D (28-30 tydzień ciąży).

UWAGA! Przez lekarza prowadzącego mogą być zalecone również inne badania, jeśli uzna on, iż są one konieczne.

Zobacz też: Badania w 33-37 tygodniu ciąży.

* Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dz. U. 2004 nr 276 poz. 2740. Załącznik nr 1).