Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Badania w 38 - 39 tygodniu ciąży

Między 38 a 39 tygodniem ciąży kobietom przysługują bezpłatne profilaktyczne świadczenia zdrowotne. Obejmują one szereg badań kobiety oraz płodu.


Między 38 a 39 tygodniem ciąży kobieta podczas wizyty u lekarz lub położnej powinna uzyskać następujące świadczenia profilaktyczne:*
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie położnicze zewnętrzne (w tym ocena wysokość dna macicy).
3. Badanie ginekologiczne (we wzierniku i zestawione).
4. Ocena czynności serca płodu.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
6. Pomiar masy ciała.
7. Ocena ruchliwości płodu.
8. Ocena ryzyka ciążowego.
9. Propagowanie zdrowego stylu życia.
10. Przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.
11. W przypadku opieki sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - obowiązkowa konsultacja lekarza ginekologa.

Między 38 a 39 tygodniem ciąży kobieta powinna mieć przeprowadzone następujące profilaktyczne badania:*
1. Badanie ogólne moczu.
2. Morfologia krwi.
Kobieta powinna uzyskać również bezpłatną konsultację medyczną w zakresie przeprowadzonych badań.

UWAGA! Przez lekarza prowadzącego mogą być zalecone również inne badania, jeśli uzna on, iż są one konieczne.

Zobacz też: Badania w 40-41 tygodniu ciąży.

* Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dz. U. 2004 nr 276 poz. 2740. Załącznik nr 1).