Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Kampania przeciwko pornografii dziecięcej

I Ty możesz pomóc seksualnie wykorzystywanym dzieciom - REAGUJ, ZGŁOŚ!

"Reaguj, zgłoś!" to kampania społeczna zachęcająco do aktywnej walki z pornografią dziecięcą poprzez zgłaszanie nielegalnych treści na stronie Dyżurnet.pl. Celem akcji jest uwrażliwienie internautów na problem ofiar pornografii - dzieci wykorzystywanych seksualnie. Jednocześnie kampania prezentuje narzędzie do walki z pornografią dziecięcą w internecie, zachęcając do zgłaszania jej przypadków do Dyżurnet.pl. W akcji podkreślana jest wspólna odpowiedzialność wszystkich użytkowników sieci za bezpieczny i przyjazny internet.

Według polskiego prawa, osoba, która produkuje, posiada albo rozpowszechnia treści pornograficzne z udziałem małoletniego podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Mimo to, rzeczywistość jest zatrważająca - każdego roku tysiące dzieci na całym świecie pada ofiarą przestępstw o charakterze seksualnym. Sprawcy często dokumentują krzywdę dzieci w postaci zdjęć i filmów, później swoje materiały CSAM udostępniają w internecie. Pedofile bez skrupułów dzielą się takimi treściami przedstawiającymi seksualne wykorzystanie dzieci. Udokumentowanie momentu seksualnej przemocy wobec dziecka i późniejsze jej upublicznienie, pogłębiają traumę ofiary. Ponowne przeżywanie krzywdy i stawanie się ofiarą kolejnego przestępstwa, będąca skutkiem dystrybucji takich materiałów (wtórna wiktymizacja) utrudnia dziecku uporanie się z negatywnymi konsekwencjami seksualnej przemocy oraz naraża je na dodatkowy stres.


Dyżurnet.pl jest jedynym w Polsce zespołem przyjmujący informacje o publikowanych w Internecie treściach zabronionych prawem - przede wszystkim przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci.
Tylko dzięki zwykłym użytkownikom internetu punkt Dyżurnet.pl może podejmować działania na rzecz eliminowania z sieci treści przedstawiających krzywdę dzieci. Internauci mogą anonimowo zgłaszać do Dyżurnet.pl niepokojące treści, na które natrafią w sieci.

Jak anonimowo zgłosić pornografię dziecięcą w internecie?

Zauważone w internecie treści zabronione prawem można zgłaszać:
- przez formularz na stronie: https://dyzurnet.pl/formularz.html;
- telefonicznie: 801 615 005;
- mailowo: dyzurnet@dyzurnet.pl


*CSAM - Child Sexual Abuse Materials = materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dziecka, utożsamiany z terminem "pornografia dziecięca" ponieważ oznacza fakt wykorzystania dziecka w świecie realnym.