Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Badania w 40 - 41 tygodniu ciąży

Między 40 a 41 tygodniem ciąży u kobiety z Rh (-) przeprowadzane są badania na przeciwciała anty-Rh. Wszystkie kobiety w ciąży mogą liczyć na inne świadczenia profilaktyczne.


Między 40 a 41 tygodniem ciąży kobieta podczas wizyty u lekarz lub położnej powinna uzyskać następujące świadczenia profilaktyczne:*
1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2. Badanie położnicze (w tym ocena wysokość dna macicy).
3. Badanie ginekologiczne (we wzierniku i zestawione).
4. Ocena czynności serca płodu.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
6. Pomiar masy ciała.
7. Ocena ruchliwości płodu.
8. Ocena ryzyka ciążowego.
9. Propagowanie zdrowego stylu życia.
10. Przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.
11. Skierowanie do szpitala.

Między 40 a 41 tygodniem ciąży kobieta powinna mieć przeprowadzone następujące profilaktyczne badanie diagnostyczne:*
1. Badanie ogólne moczu.
2. Morfologia krwi.
Kobieta powinna uzyskać również bezpłatną konsultację medyczną w zakresie przeprowadzonych badań.

UWAGA! Przez lekarza prowadzącego mogą być zalecone również inne badania, jeśli uzna on, iż są one konieczne.

* Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dz. U. 2004 nr 276 poz. 2740. Załącznik nr 1).