Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Metoda termiczna (obserwacja temperatury)

Metoda termiczna polega na określaniu płodności na podstawie codziennych pomiarów temperatury - tzw. podstawowej temperatury ciała (PTC). Jest to metoda jednowskaźnikowa. Interpretacji pomiarów dokonuje się na podstawie wykresu, który powstaje w wyniku nanoszenia pomiarów na kartę obserwacyjną cyklu.


Charakterystyka wykresu temperatury w cyklu menstruacyjnym

1. Niska temperatura ciała (na początku cyklu po krwawieniu miesiączkowym).
2. Gwałtowny wzrost temperatury (o około 0,2°C).
3. Wysoka temperatura (co najmniej przez 3 dni).

Zgodnie z metodą termiczną przyjmuje się, że płodność kobiety trwa od 6 dni poprzedzających wzrost temperatury do 3 dni po skoku. Pozostały okres uznaje się za bezpłodny.

Na podstawie metody termicznej można rozpoznać:
- dzień płodności (w momencie skoku temperatury),
- okres niepłodności poowulacyjnej, bezwzględnej (niezależnie od długości cyklu rozpoczyna się on czwartego dnia podwyższonej temperatury - o co najmniej 0,2°C w porównaniu z dniami poprzedzającymi; temperatur leżących powyżej linii granicznej),
- okres niepłodności przedowulacyjnej, względnej (na podstawie obserwacji poprzednich 6-12 cykli i obliczeń),
- dni prawdopodobnie płodne (pozostałe).

Wskaźnik Pearla metody termicznej ścisłej wynosi 0,8 do 1,2.

Warunki pomiaru podstawowej temperatury ciała (PTC)

1. W jednym cyklu do pomiarów wykorzystujemy codziennie ten sam termometr.

Zapisz się na internetowy kurs NPR2. W jednym cyklu pomiar powinien być wykonywany w tym samym miejscu.
Pomiar podstawowej temperatury ciała można wykonywać w trzech miejscach:
- w pochwie,
- w odbycie,
- w ustach (pod językiem).

3. Temperatura powinna być mierzona codziennie o tej samej porze, tuż po przebudzeniu się. Dopuszczalne jest przesunięcie pomiaru o 1 godzinę (tj. do godziny wcześniej lub później).

4. Pomiar powinno poprzedzać co najmniej 3 godziny snu. W przeciwnym wypadku można uzyskać niemiarodajne wyniki.

W pierwszych 4 dniach cyklu można pomiar pominąć.

Czas mierzenia podstawowej temperatury ciała

Termometr rtęciowy - standardowy
- pochwa lub odbyt - co najmniej 5 minut,
- usta - co najmniej 8 minut.

Termometr rtęciowy owulacyjny
Czas pomiaru około 50% krótszy - czyli odpowiednio 2 minuty (pochwa lub odbyt) i 4 minuty (usta).

Termometr elektroniczny z dokładnością do 0,01°C
W zależności od modelu około 2-3 minuty.

UWAGA! Przy pomiarze końcówka termometru powinna być otoczona błoną śluzową ze wszystkich stron.

Karta obserwacji cyklu

Dla każdego cyklu pomiary zapisuje się na odrębnej karcie. Oprócz pomiarów podstawowej temperatury ciała na karcie notuje się wydarzenia, które mogą wpływać na wyniki pomiarów.
(zobacz: Karty obserwacji cyklu do pobrania)

Czynniki wpływające na pomiar podstawowej temperatury ciała

Na pomiar temperatury może wpływać:Zapisz się na internetowy kurs NPR
- inna godzina pomiaru,
- inny termometr,
- nieprzespana noc,
- objawy chorób infekcyjnych (tj. katar, kaszel, bóle mięśniowe, bóle gardła itp.),
- leki,
- alkohol,
- stres,
- duży wysiłek fizyczny lub psychiczny,
- podróż,
- zmiana klimatu.

Masz wątpliwości lub pytanie dotyczące NPR? Zadaj je na Forum Naturalnego Planowania Rodziny.

Tags: