Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Normy nasienia prawidłowego

Przy badaniu jakości nasienia mężczyzny określa się wiele parametrów, które mogą wskazać prawdopodobną przyczynę niepłodności (lub trudności w zajściu w ciąże). Wyniki uznaje się za dobre wtedy, gdy w trzech kolejnych badaniach nasienie spełnia normy.


W literaturze można spotkać różne wartości wyznaczające granice parametrów nasienia prawidłowego (zobacz np.: Normy nasienia prawidłowego według WHO).

Powszechnie przyjmowane parametry nasienia prawidłowego

W praktyce o dobrych wynikach badania nasienia świadczą parametry mieszczące się w podanych poniżej wartościach (w nawiasach podane są normy rzadziej używane).

Objętość ejakulatu: 2-6 ml (2-8 ml)
(zobacz: Choroby przy nieprawidłowej ilości nasienia w ejakulacie)
Czas upłynnienia: do 30 min (20-30 minut, do 60 minut)
pH: 7,2 – 8,0 (w chwili emisji nawet 8,2-8,5)

Liczba plemników w mililitrze (koncentracja plemników): 20-250 mln/ml (dawniej powyżej 60 milionów/ml)
Liczba plemników w całym ejakulacie: minimum 40 mln (40-160 mln/ejakulat)
(zobacz: Choroby przy nieprawidłowej liczbie plemników)

Kolor: białawy
Barwa: mleczna
Zapach/woń: kasztanów

Ruch plemników 60 minut po ejakulacji:
- Plemniki klasy A (plemniki o ruchu postępowym szybkim, ruch liniowo-postępowy szybki, żwawy ruch postępowym, szybka linearna): minimum 25 %
- Plemniki klasy A i plemniki klasy B (plemniki o ruchu postępowym wolnym, słaby ruch postępowy, wolna linearna i nielinearna): minimum 50%
- Plemniki klasy C (brak ruchu postępowego, ruch w miejscu) i plemniki klasy D (brak ruchu w ogóle, nie wykazujące ruchu): do 50%
(zobacz: Asthenozoospermia)

Żywotność: co najmniej 75% żywych plemników (10-30% plemników martwych)
(zobacz: Nekrospermia, nekrozoospermia)

Morfologia:
- co najmniej 30% plemników o prawidłowej budowie (80-100% plemników z prawidłową główką)
(zobacz: Teratozoospermia)

Leukocyty (WBCs): poniżej 1,0 miliona / ml
(zobacz: Leukocytospermia)
Przeciwciała przeciwplemnikowe IBT (test z immunokuleczkami - Immunobead test): poniżej 20% ulegających związaniu w przebiegu testu

Cynk (całkowity): powyżej 2,4 mikromola na ejakulat
Fruktoza (całkowita): powyżej 13 mikromoli na ejakulat
Aglutynacja: poniżej 10% plemników opłaszczonych przeciwciałami

A-glucosidase: powyżej 20 mU
Karinityna: 0,8-2,9 mikromola
Citric acid: powyżej 52 mikromoli
Acid phosphatase (kwaśna fosfataza): powyżej 200 U

Zobacz również: Normy nasienia prawidłowego według WHO