Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Gra edukacyjna Memo

Gra edukacyjna Memo (od ang. memory) ćwiczy pamięć dziecka... ale można bawić się nią na wiele sposobów, z dziećmi w każdym wieku. To zestaw kilkunastu/kilkudziesięciu kartoników z kolorowymi ilustracjami (po dwie takie same). Dzięki niej można rozwinąć pamięć, koncentrację i myślenie logiczne.

Jak na wiele sposobów bawić się z dzieckiem grą typu Memo?

Najmłodszym - niemowlakom - możemy pokazywać kolorowe obrazki i je nazywać. Pod naszą kontrolą możemy pozwolić dziecku dotknąć kartonik.

Dzieci w wieku ok 1-3 lat możemy prosić o:
- rozłożenie kartoników obrazkami do góry (i do dołu);
- znalezienie kartonika z obrazkiem, który wskazujemy;
- zbudowanie z kartoników wieży;
- nazwanie tego, co widzą na obrazku - pytamy "co to jest?";
- ułożenie z kartoników ścieżki (np. drogi dla samochodzików);
- pogrupowanie kartoników pod względem np. kolorów tła, wspólnych cech przedmiotów (zwierzęta domowe, samochody, ludzie, coś do jedzenia) - w zależności od posiadanej tematyki zestawu memo;
Oczywiście możemy też zagrać z dzieckiem w grę w sposób tradycyjny.

Starsze dzieci (przedszkolaki) mogą:
- losować kartonik z obrazkiem i pokazywać (bez mówienia), co jest na obrazku, tymczasem druga osoba zgaduje;
- losować kartonik z obrazkiem i rysować, to co jest na obrazku na kartce/tablicy, a druga osoba ma odnaleźć drugi pasujący obrazek;
- wykonać (z pomocą rodziców/opiekunów) własny zestaw Memo;
- wylosować kartonik z obrazkiem i ułożyć zdanie (a nawet całą historyjkę o tym przedmiocie);
- losować kartonik z obrazkiem i odpowiadając na pytania TAK lub NIE pomóc drugiej osobie zgadnąć, co jest na obrazku. Druga osoba może zadawać tylko pytania zaczynające się od "czy". Po odgadnięciu następuje zamiana ról.

A jak Ty się bawisz grą Memo ze swoim dzieckiem?