Serwis świadomych rodziców radosnych dzieci

Wymiar dwuciemieniowy główki (BPD)

Wymiar dwuciemieniowy główki (BPD) to szerokość główki od ciemienia do ciemienia.

Jak mierzyć wymiar dwuciemieniowy główki dziecka?

Wymiar dwuciemieniowy (BPD) powinien być mierzony na poziomie wzgórza i jamy przegrody przezroczystej - w tej płaszczyźnie przekroju nie powinny być widoczne półkule móżdżku. Pomiaru dokonuje się od zewnętrznej krawędzi bliższej kości czaszki do wewnętrznej krawędzi dalszej kości czaszki.
Kształt czaszki może być spłaszczony (długogłowie) lub zaokrąglony (krótkogłowie) i obie formy uważa się za prawidłowe.

Wymiar dwuciemieniowy główki (BPD) można wykorzystać do wyznaczenia wieku ciąży. Jednakże bardziej wiarygodnym parametrem przy ocenie wieku ciążowego (w przypadku długogłowia i krótkogłowia) jest obwód główki.

Tags: